Bize destek olun
Genel Bilgiler

Almanya'da kademeli vergi sistemi uygulanmaktadır. Diğer bir deyişle azdan az, çoktan çok vergi alınır. Gelirinize bağlı olarak %14 ile %42 arasında değişen oranlarda vergi ödersiniz. Ayrıca eğer geliriniz, Yıllık Vergisiz Ödenek kısmında belirtilen rakamların altında ise gelir vergisinden muaf olursunuz.

Aşağıda vergiler ve sosyal katkılar hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Brüt Maaş

Almanya'da maaşlar brüt ücret üzerinden anlaşılır. Brüt maaş için “Çalışanın eline geçen değil, çalışanın hak ettiği esas toplam kazanç” denilebilir.

Hiçbir kesinti olmadan tanımlanan brüt maaş, aylık veya yıllık olabilir, buna göre Hesap Dönemi kısmında doğru seçeneği işaretlemelisiniz.

Brüt maaştan kesintiler aylık olarak ödenir. Brüt maaşınızdan gelir vergisi, emeklilik sigortası, sağlık sigortası, kilise vergisi gibi yasal kesintiler ödenir. Geriye kalan miktar net maaşınızı belirler, bu miktar ay sonunda gerçekten hesabınıza aktarılan paradır. Her iki değeri de maaş bordronuzda görebilirsiniz.

Hesap Yılı

Tahmini vergi ve harç ücretleri her yıl için değiştiğinden, doğru vergilendirme yılını seçmek önemlidir.

Yıllık Vergisiz Ödenek

Temel ödenek, hiçbir gelir vergisinin alınmadığı miktardır. Yıllık vergisiz ödenek: 2022'de bekar kişiler için 9.984 Euro, evli çiftler için 19.968 Euro olarak belirlenmiştir. 2021'de bekar kişiler için: 9.744 Euro, evli çiftler için ise 19.488 Euro'dur.

Yukarıda belirtilen miktara ek olarak bir vergi muafiyetiniz varsa, muaf olan miktarı Vergisiz Ödenek kısmına girmelisiniz.

Almanya Vergi Sınıfları

Vergi sınıfınız, gelir düzeyinizin yanında, ödeyeceğiniz gelir vergisinin miktarında belirleyicidir. Federal Almanya Cumhuriyeti'nde aşağıdaki altı gelir vergi sınıfı vardır (Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiştir):

Vergi sınıfı I: Çocuğu olmayan bekar, ayrılmış, dul veya boşanmış çalışanlar için geçerlidir. Not: Henüz boşanmamış olsanız ve halihazırda iki farklı ikamet yeriniz olsa bile, vergi sınıfı I'e geçmeniz gerekir.

Vergi sınıfı II: Çocuklu bekar, ayrılmış, dul veya boşanmış çalışanlar için geçerlidir.

Vergi sınıfı III: Evlilikte bir kişi tarafından seçilebilir. Eğer eşlerden sadece birisinin geliri seçilebilir. Eğer eşlerden her ikisinde geliri varsa, daha yüksek kazanan eşin bu sınıfı seçmesi mantıklıdır. Diğer eş Vergi sınıfı V'i seçebilir.

Vergi sınıfı IV: Eş bağımsız olarak III ve V sınıflarına geçmezse, vergi sınıfı IV otomatik olarak atanır. Eşlerin birbirine yakın miktarda gelirleri varsa avantajlı vergi sınıfıdır.

Vergi sınıfı V: Gelir vergisi sınıfı III'ün karşılığıdır. Bir evlilikte bir kişi tarafından seçilebilir. Ortaklığa (önemli ölçüde) daha düşük gelir getiren kişi için mantıklıdır.

Vergi sınıfı VI: İki veya daha fazla işi olan çalışanlara yöneliktir. İkinci iş (450€'luk mini iş sınırını aşarsa) her zaman gelir vergisi sınıfı 6'ya göre vergilendirilir. Bu vergi sınıfında kesintiler genelde olarak yüksektir.

Kilise Vergisi

Kilise vergisi tamamen isteğe bağlı bir vergi çeşididir. Eğer herhangi bir kilisenin üyesi olmak, ayinlere, organizasyonlara katılmak veya sadece finansal olarak desteklemek istiyorsanız, vergi sınıfınızı belirlerken ilgili kısmı işaretleyebilirsiniz.

Federal Eyaletler

Almanya Federal Cumhuriyeti, 16 farklı eyaletten oluşur. Her eyalet vergi ve harç miktarlarını kendisi belirler. Net maaşınızı doğru olarak hesaplanabilmesi için ikamet ettiğiniz eyaleti seçiniz. Almanya eyaletleri ile ayrıntılı bilgileri buradaki yazımızda okuyabilirsiniz.

Çocuk Yardımı

Çocuk sahibi olan çalışanlar, çocuk ödeneğinden yararlanabilir. Bu, vergi miktarınızı azaltır ve net maaşınızın artmasını sağlar. Genel olarak, her iki ebeveyn de çocuk parası alma hakkına sahiptir, ancak bir ebeveyne de devredilebilir.

2021 yılında çocuk vergisi indirimi 8.388 Euro iken 2020 yılında 7.812 Euro idi.

Sağlık Sigortası

Sağlık sigortanız net maaşınızın hesaplanmasında önemli bir rol oynar. Zorunlu (veya yasal da denir) sağlık sigortası için sabit bir yüzde belirlenir ve doğrudan brüt maaşınızdan düşülür. Öte yandan, özel sigortalıysanız, sigorta ücreti brüt maaşınızdan doğrudan tahsil edilmeyecektir. Katkı payınızı daha sonra, yani net ücretinizi aldıktan sonra ödersiniz. Özel sigortanız varsa lütfen Aylık Prim kısmına miktarı giriniz.

Sosyal Güvenlik Katkıları

İşsizlik sigortası: Her çalışan %2,4 oranında işsizlik sigortası ödemek zorundadır.

Uzun süreli bakım sigortası: Her çalışan %3,05 oranında uzun süreli bakım sigortası ödemek zorundadır. Bu sigorta yaşlılık, hastalık gibi durumlara karşı çalışanları korumaktadır.

Yasal sağlık sigortası: Sağlık sigortası kısmında belirtildiği gibi, her çalışan %14,6 oranında sağlık sigortası öder.

Emeklilik sigortası: Yasal emeklilik sigortasının katkı oranı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren %18,6 olup, yarısı çalışan, yarısı işveren tarafından ödenmektedir.

Dayanışma Vergisi

Almanya Dayanışma Vergisi, 1991'de yürürlüğe giren ve eski Doğu Almanya'nın kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir vergidir.

Tüm vergi mükellefleri, ilgili gelir vergisi oranlarının %5,5'ini Dayanışma Vergisi olarak öder. Örneğin, kişisel gelir vergisi oranınız %30 ise - dayanışma vergisi %30'un %5,5'idir ve bu da gelirinizin %1,65'ini oluşturur. Yıllık geliri 9.984 Euro altında olan bekar kişiler ve birlikte yaşayan, geliri 19.968 Euro'nun altında olan çiftler bu vergiyi ödemezler.

Net Maaş

Almanya Maaş hesaplayıcı ile brüt maaşınızdan tüm vergi ve sosyal güvenlik katkı ücretleri düşülerek, net maaşınız hesaplanır. Almanya Maaş hesaplayıcı ile Almanya'daki maaşınızı kolay bir şekilde hesaplayabilir ve detayları görebilirsiniz. 2021 yılı için geriye dönük olarak gelir verginizi, sosyal güvenlik katkılarınız ve net maaşınızı hesaplayabilirsiniz.